061 585060 | info@lec.ie

Irish Language Courses at UL - Autumn 2022

The Univsity of Limerick are offering three opportunities for studying the Irish language this Autumn. Any queries please email ciara.considine@ul.ie or click on the links below for more info.

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Do you want a gain qualification in Irish? The Dioplóma is an innovative programme tailored to the language support needs and interests of adult learners of Irish. This part-time undergraduate diploma (NFQ Level 7) takes place on UL campus on Wednesday evenings. Beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhuine ar bith a bhfuil caighdeán réasúnta maith Gaeilge aige nó aici cheana féin. Cuirfear tús leis an gcúrsa 7 Meán Fómhair 2022. This information session will be facilitated bilingually. Tuilleadh eolais: ciara.considine@ul.ie

MA sa Ghaeilge

Cuirfidh an cúrsa MA sa Ghaeilge ar do chumas úsáid a bhaint as an nGaeilge ag ard-chaighdeán agus ag ard-leibhéal cruinnis. Déanfaidh tú scileanna luachmhara a shealbhú agus a fhorbairt, ar féidir iad a chur i bhfeidhm i réimse leathan comhthéacsanna agus postanna; scileanna taighde, teanga, agus anailíse ina measc. Is féidir tabhairt faoin MA go lánaimseartha ar feadh bliana (dhá lá sa tseachtain) nó go páirtaimseartha ar feadh dhá bhliain (lá amháin sa tseachtain). Tuilleadh eolais: Ailbhe.NicGiollaChomhaill@ul.ie

10-week Irish Language Evening Courses for Adults

These general, refresher courses at various levels start mid/late September on campus. Tuilleadh eolais: ciara.considine@ul.ie

ul gaeilge logo

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Seoladh

 • 1ú Urlár, Teach Marshal,
 • Bóthar Thuar an Daill,
 • Luimneach
 • V94 HAC4

Address

 • 1st Floor, Marshal House,
 • Dooradoyle Road,
 • Limerick
 • V94 HAC4

Ionad Tacaíochta Oideachais Luimnigh

 • 061 585060
 • info@lec.ie


Limerick Education Support Centre

 • 061 585060
 • info@lec.ie

Uaireanta Oifige

Luan go hAoine
8:30am – 4:00pm

Áirithintí lasmuigh de ghnáthuaireanta -
ar fáil ar iarratas

Office Hours

Monday to Friday
8:30am – 4:00pm

Out of hours and Saturday Bookings - Available upon request


© Ionad Tacaíochta Oideachais Luimnigh. Gach ceart ar cosaint.
Arna fhorbairt ag
OnTarget.
© Limerick Education Support Centre. All rights reserved.
Developed by OnTarget.