061 585060 | info@lec.ie

Job Vacancy for West Cork Education Centre, Donegal Education / Galway Education Centre

WECE DonEC GalEC Logos

Folúntas Poist

Post mar Aistritheoir Grád 5 (Scála BOO)

Conradh Bliana ar Théarma Seasta:10-01-22 go 09-01-23

39 Uair sa tSeachtain

(Beidh an post lonnaithe san Ionad ach beidh deiseanna obair as baile ó am go chéile)

 

I mbun an phoist san Ionad Oideachais, beidh an té a cheapfar ag obair i ndáil le haistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla ar théacsanna éagsúla.

Ní mór an méid seo a leanas a bheith ag iarrthóirí:

(a) Céim sa Ghaeilge le cáilíocht iarchéime mar aistritheoir/ san aistriúchán nó a comhionann;

(b) Caighdeán gairmiúil i nGaeilge agus i mBéarla, idir an teanga labhartha agus an teanga scríofa;

(c) A bheith in ann ardleibhéil scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus meitheal-oibre a léiriú;

 (d) Scileanna aistriúcháin den scoth. Ní foláir d’iarrthóirí triail inniúlachta aistriúcháin a dhéanamh le linn an phróisis earcaíochta

 

Tuilleadh eolais le fáil ar                                          www.westcorkeducationcentre.ie      

                                                                                 www.donegaledcentre.ie

                                                                                 www.galwayec.ie

Seol iarratas trí ríomhphost chuig:                           recruitment@westcorkeducationcentre.ie

                                                                                 recruitment@donegaledcentre.ie

                                                                                 recruitment@galwayec.ie

 An Dáta Deiridh: 3.00 i.n. an 26 Mí na Samhna 2021

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirfear fáilte roimh iarratais faoin naoi bhforas an Achta um Chomhionannas Fostaíochta.

 

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

Address

  • 1st Floor,
  • Marshal House,
  • Dooradoyle Road,
  • Limerick
  • V94 HAC4

Limerick Education Centre

  • 061 585060
  • info@lec.ie

Office Hours

Monday to Friday
8:30am – 5:00pm

Out of hours and Saturday Bookings - Available upon request


© Limerick Education Centre. All rights reserved.
Developed by OnTarget.