061 585060 | info@lec.ie

Support Group for Primary Teachers in Irish 2022/23 (Term 1)

Support Group for Primary Teachers in Irish 2022/23 (Term 1)

LEC Athlone GalwayEC

Ciorcal Comhrá do Mhúinteoirí Bunscoile

Béim ar na gnéithe seo a leanas:

1.  Ciorcal Comhrá bunaithe

 • ar chomhrá simplí
 • ar thopaicí reatha.

2.  Féinmhuinín agus líofacht múinteoirí a spreagadh agus a neartú.

3.  Béim ar shimplíocht.

4.  Ábhar cabhrach a spreagfaidh comhrá sa rang:

 • Gramadach bhunúsach
 • Conas daltaí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt
 • Cluichí chun daltaí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt
 • Roinnt áiseanna atá ar fáil.

Cuirfear na topaicí do chomhrá an tseisiúin ar fáil roimh réidh.  Cuirfear eochairfhocail ar fáil freisin.  Beidh múinteoirí ábalta roinnt ullmhúchán a dhéanamh roimh réidh más mian leo.  Fáilte roimh smaointe ó na rannpháirtithe.

Tabhair do d'aire: Tar éis clárú le haghaidh do chéad chruinnithe beidh tú incháilithe go huathoibríoch chun freastal ar aon chruinnithe eile a bheidh ar siúl.

Conversation Circle for Primary School Teachers

Emphasis on the following:

1.   The group conversation will be based on

 • Simple conversation
 • Current topics.

2.   To inspire and nurture self confidence among teachers

3.   Emphasis on simplicity

4.   Helpful material that will encourage conversation in class:

 • Basic grammar
 • How to encourage pupils to speak Irish
 • Games to encourage pupils to speak Irish
 • Some resources available.

Topics to be discussed during a particular session will be provided in advance.  Preparatory keywords will also be provided.  Teachers will be able to do some preparation in advance if they so wish.  Input from participants welcome.

Term 1 Dates: 28 September / 12 & 26 October / 16 & 30 November / 14 December 2022

** Please note: Once you sign up for this meeting you will automatically be signed up and invited to attend the remaining dates as outlined above.  If at any stage you wish to remove your name from this list please just drop us an email and we will remove you from any further events.

Course Properties

Course Date 28-09-2022 7:00 pm
Course End Date 28-09-2022 8:00 pm
Capacity 50
Available place 31
Individual Price Free
Speaker Caomhán Ó Conghaile
Select Hours 1
Location Online
Categories Primary

Please login or create account to register for this course

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

Address

 • 1st Floor,
 • Marshal House,
 • Dooradoyle Road,
 • Limerick
 • V94 HAC4

Limerick Education Centre

 • 061 585060
 • info@lec.ie

Office Hours

Monday to Friday
8:30am – 5:00pm

Out of hours and Saturday Bookings - Available upon request


© Limerick Education Centre. All rights reserved.
Developed by OnTarget.