061 585060 | info@lec.ie

Support Group for Primary Teachers in Irish (Term 3)

Support Group for Primary Teachers in Irish (Term 3)

LEC Athlone GalwayEC

Ciorcal Comhrá do Mhúinteoirí Bunscoile

Béim ar na gnéithe seo a leanas:

1.  Ciorcal Comhrá bunaithe

 • ar chomhrá simplí
 • ar thopaicí reatha.

2.  Féinmhuinín agus líofacht múinteoirí a spreagadh agus a neartú.

3.  Béim ar shimplíocht.

4.  Ábhar cabhrach a spreagfaidh comhrá sa rang:

 • Gramadach bhunúsach
 • Conas daltaí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt
 • Cluichí chun daltaí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt
 • Roinnt áiseanna atá ar fáil.

Cuirfear na topaicí do chomhrá an tseisiúin ar fáil roimh réidh.  Cuirfear eochairfhocail ar fáil freisin.  Beidh múinteoirí ábalta roinnt ullmhúchán a dhéanamh roimh réidh más mian leo.  Fáilte roimh smaointe ó na rannpháirtithe.

Tabhair do d'aire: Tar éis clárú le haghaidh do chéad chruinnithe beidh tú incháilithe go huathoibríoch chun freastal ar aon chruinnithe eile a bheidh ar siúl.

Conversation Circle for Primary School Teachers

Emphasis on the following:

1.   The group conversation will be based on

 • Simple conversation
 • Current topics.

2.   To inspire and nurture self confidence among teachers

3.   Emphasis on simplicity

4.   Helpful material that will encourage conversation in class:

 • Basic grammar
 • How to encourage pupils to speak Irish
 • Games to encourage pupils to speak Irish
 • Some resources available.

Topics to be discussed during a particular session will be provided in advance.  Preparatory keywords will also be provided.  Teachers will be able to do some preparation in advance if they so wish.  Input from participants welcome.

Please note: After you register for your first meeting you will automatically be eligible to attend any further meetings that will take place.

Term 3 Dates - 18 May, 01 & 15 June 2022

Course Properties

Course Date 18-05-2022 7:00 pm
Course End Date 18-05-2022 8:00 pm
Capacity 45
Available place 0
Speaker Caomhán Ó Conghaile
Select Hours 1
Location Online
Categories Primary
Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

Address

 • 1st Floor,
 • Marshal House,
 • Dooradoyle Road,
 • Limerick
 • V94 HAC4

Limerick Education Centre

 • 061 585060
 • info@lec.ie

Office Hours

Mon – Fri
8:30am – 5 pm
Weekend Closed

© Limerick Education Centre. All rights reserved.
Developed by OnTarget.