061 585060 | info@lec.ie

Béaltriail na hArdteistiméireachta 2023

Béaltriail na hArdteistiméireachta 2023

Dáta

Aidhmeanna:

 • Ullmhúchán do Scrúdú na hArdteistiméireachta 2023
 • Gramadach bhunúsach
 • Scileanna maidir le tuiscint ar cheisteanna
 • Scileanna maidir le freagairt ceisteanna
 • Obair ghrúpa
 • Topaicí oiriúnacha
 • Spriocanna a leagan amach.

Torthaí:

 • Féin mhuinín a chothú i measc scoláirí maidir le labhairt na Gaeilge
 • Tusicint ar struchtúr na habairte
 • Bheith ábalta ceisteanna a fhreagairt gan stró
 • Tuiscint ar ghnáththopaicí na Béaltrialach do Scrúdú na hArdteistiméireachta
 • An t-iarrthóir a bheith ar a c(h)ompord ag tabhairt faoi Bhéaltriail na hArdteistiméireachta.

Teagascóir - Caomhán Ó Conghaile 

Is mise, Caomhán Ó Conghaile.  Is as Inis Oírr, Oileáin Árann mé. Rugadh is tógadh mé le Gaeilge. Tá mé tar éis blianta fada a chaitheamh ag teagasc na Gaeilge.

Chaith mé blianta i gColáiste Thír an Iúir i mBaile Átha Cliath, i gColáiste Fhlannáin, Inis, Co. an Chláir, ag obair mar Bhainisteoir Scrúduithe agus Measúna le Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus mar phríomhoide i gColáiste Ghobnait in Inis Oírr.

Bhí mé ag teagasc i gColáiste Laichtín in Inis Oírr agus i bhfeighil an chloláiste le blianta fada. Tá taithí agus saineolas agam ar a bheith ag teagasc scoláirí ag gach leibhéal agus cumas.

Course Properties

Course Date 30-01-2023 7:00 pm
Course End Date 30-01-2023 8:00 pm
Capacity 40
Available place 33
Individual Price Free
Speaker Caomhán Ó Conghaile
Select Hours 1
Location Online
Categories Post Primary

Please login or create account to register for this course

Important info regarding Email notifications

If you are not receiving email notifications regarding course bookings etc you may have unsubscribed from transactional emails. Please re-subscribe here Resubscribe and fix my email notifications (You will not be added to any newsletters or marketing.)

Seoladh

 • 1ú Urlár, Teach Marshal,
 • Bóthar Thuar an Daill,
 • Luimneach
 • V94 HAC4

Address

 • 1st Floor, Marshal House,
 • Dooradoyle Road,
 • Limerick
 • V94 HAC4

Ionad Tacaíochta Oideachais Luimnigh

 • 061 585060
 • info@lec.ie


Limerick Education Support Centre

 • 061 585060
 • info@lec.ie

Uaireanta Oifige

Luan go hAoine
8:30am – 5:00pm

Áirithintí lasmuigh de ghnáthuaireanta -
ar fáil ar iarratas

Office Hours

Monday to Friday
8:30am – 5:00pm

Out of hours and Saturday Bookings - Available upon request


© Ionad Tacaíochta Oideachais Luimnigh. Gach ceart ar cosaint.
Arna fhorbairt ag
OnTarget.
© Limerick Education Support Centre. All rights reserved.
Developed by OnTarget.